Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételek, és csak akkor vegye igénybe a szolgáltatást, ha annak minden egyes pontját eltudja fogadni!

A Szolgáltató

A Szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs Zombori 4.

A Vásáró

  • Vásárló vagy az új Ptk. szóhasználata szerint „fogyasztó” kizárólag olyan természetes személy vagy személyek, aki, vagy akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el.

A szolgáltatás igénybevétele, a szerződés létrehozása

A szerződés nyelve magyar. A megrendelések leadása a https://arabultanulok online áruházban regisztrációval, illetve anélkül is megvalósítható. A regisztrálás során megadott adatok kezelését kérjük, nézze meg az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat latt; https://arabultanulok.hu

A termék(ek) kosárba tételét a „kosárba rakom” gombbal követően átvételi és fizetési mód választandó. Ezt/Ezeket a terméke(ke)t a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, melyre a Szolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a megrendelt terméke(ke)t darabszámot, a rendelés értékét, illetve a vevő adatait. Ha nem regisztrál a vásárló, a szerződés megkötéséhez elengedettlen a név, cím, telefonszám és az email cím, amelyek szükségesek a számlázáshoz és a szállításhoz is. A szerződés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató iktat. Az iktatott szerződések utólag visszakereshetők. Az iktatási szám a megrendelés számával azonos.

  • Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
  • A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja
  • A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
  • Utánvéttel visszaküldött terméket az Szolgáltató nem vesz át!

Online bankkártyás fizetés

Webáruházunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.

Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

  • MasterCard
  • Maestro
  • Visa
  • Visa Electron
  • American Express

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, információi, leírásai) a lehető legpontosabbak legyenek.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa.